آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dwarf-road

آرشیو برچسب: Dwarf-road

جاده‌ی دورفی (جاده‌ی بلندی به سمت شرق زیر درختان سیاه‌بیشه)

جاده‌ی قدیمی که در مسیری مستقیم از جنگل سیاه‌بیشه می‌گذشت. تاریخ آن نامعلوم است ولی ظاهراً دورف‌ها به عنوان مسیری بین شهرها و مستعمره‌های خویش به سمت دیگر جنگل آن را ساختند.

ادامه مطلب »

جاده‌ی دورفی (جاده‌ی دورف‌ها از کوهستان آبی به سمت غرب)

جاده‌ای که دورف‌های کوهستان آبی به عنوان مسیر تجاری به جانب الف‌های بله‌ریاند ساختند. جاده به سمت غرب می‌رفت و مایل‌ها در امتداد رود اسکار پیش می‌رفت و به بله‌ریاند شرقی وارد می‌شد و از آن‌جا، گلیون را در گداری به نام سارن آتراد قطع می‌کرد.

ادامه مطلب »