آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - جاده‌ی دورفی (جاده‌ی بلندی به سمت شرق زیر درختان سیاه‌بیشه)

جاده‌ی دورفی (جاده‌ی بلندی به سمت شرق زیر درختان سیاه‌بیشه)

جاده‌ی قدیمی که در مسیری مستقیم از جنگل سیاه‌بیشه می‌گذشت. تاریخ آن نامعلوم است ولی ظاهراً دورف‌ها به عنوان مسیری بین شهرها و مستعمره‌های خویش به سمت دیگر جنگل آن را ساختند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...