آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - جاده‌ی دورفی (جاده‌ی دورف‌ها از کوهستان آبی به سمت غرب)

جاده‌ی دورفی (جاده‌ی دورف‌ها از کوهستان آبی به سمت غرب)

جاده‌ای که دورف‌های کوهستان آبی به عنوان مسیر تجاری به جانب الف‌های بله‌ریاند ساختند. جاده به سمت غرب می‌رفت و مایل‌ها در امتداد رود اسکار پیش می‌رفت و به بله‌ریاند شرقی وارد می‌شد و از آن‌جا، گلیون را در گداری به نام سارن آتراد قطع می‌کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...