آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Drúedain of Beleriand

آرشیو برچسب: Drúedain of Beleriand

درو اداین بله‌ریاند (ووزه‌های باستانی دوره‌ی اول)

آن دسته از درو اداین که به عنوان متحد اداین در دوره‌ی اول، در بله‌ریاند زندگی کردند و جنگیدند. آن دسته از ایشان که جان به در بردند نیز، مانند اداین، در پایان دوره‌ی نخست به نومه‌نور رفتند.

ادامه مطلب »