آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dor-en-Ernil

آرشیو برچسب: Dor-en-Ernil

دور-ان-ارنیل (امیرنشین)

منطقه‌ای ساحلی جنوبی جنوب. نام آن، نامی الفی است به معنای سرزمین شاهپور، که به امرای دول آمروت (یا اجدادشان، امرای بل‌فالاس) اشاره دارد. مرزهای آن به طور کامل مشخص نیست ولی ظاهراً اسم دیگری برای بل‌فالاس است. همان دماغه‌ی عریضی که میان دهانه‌ی رینگلو و گیل‌رین گسترده بود.

ادامه مطلب »