آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دور-ان-ارنیل (امیرنشین)

دور-ان-ارنیل (امیرنشین)

منطقه‌ای ساحلی جنوبی جنوب. نام آن، نامی الفی است به معنای سرزمین شاهپور، که به امرای دول آمروت (یا اجدادشان، امرای بل‌فالاس) اشاره دارد. مرزهای آن به طور کامل مشخص نیست ولی ظاهراً اسم دیگری برای بل‌فالاس است. همان دماغه‌ی عریضی که میان دهانه‌ی رینگلو و گیل‌رین گسترده بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...