آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dominion of Men

آرشیو برچسب: Dominion of Men

حکومت آدمیان (سلطه‌ی مردم دوم)

«زیرا زمان حکومت آدمیان رسیده و الدار …» کلام گندالف از بازگشت شاه، کتاب ششم، فصل پنج، کارگزار و شاه دورانی که پس از دوره‌ی سوم آمد. با نابودی حلقه‌ی یگانه، سه حلقه‌ی الف‌ها نیز قدرت خود را از دست دادند و دیگر مانع زمان نبودند. پس الف‌هایی که در سرزمین میانه باقی ماندند تحلیل می‌رفتند. این زمان، قرن‌ها بود ...

ادامه مطلب »