آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - حکومت آدمیان (سلطه‌ی مردم دوم)

حکومت آدمیان (سلطه‌ی مردم دوم)

«زیرا زمان حکومت آدمیان رسیده و الدار …»

کلام گندالف از بازگشت شاه، کتاب ششم، فصل پنج، کارگزار و شاه

دورانی که پس از دوره‌ی سوم آمد. با نابودی حلقه‌ی یگانه، سه حلقه‌ی الف‌ها نیز قدرت خود را از دست دادند و دیگر مانع زمان نبودند. پس الف‌هایی که در سرزمین میانه باقی ماندند تحلیل می‌رفتند. این زمان، قرن‌ها بود که الف‌ها آهسته، به غرب می‌رفتند تا درگذرند ولی اکنون، بیشترشان سرزمین میانه ترک گفته بودند تا قلمروی قدسی را بیابند. وقتی دوره‌ی چهارم شروع شد، سرزمین‌هایی که قلمروی الف‌ها بود تحت سلطه‌ی آدمیان قرار گرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...