آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dol Amroth

آرشیو برچسب: Dol Amroth

دول آمروت (جایگاه امرای سواحل گوندور)

دماغه‌ای در گوندور غربی، تحت حکومت امیرنشین که در آخرین هزاره‌ی دوره‌ی سوم، اخلاف گالادور بر آن فرمان می‌راندند. نکته: اولین ارباب دول آمروت گالادور بود که بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۱۲۹ دوره‌ی سوم زیست. چنین تصریج شده که پدرش، ایمرازور، در بل‌فالاس زندگی می‌کرد پس ظاهراً گالادور باید مؤسس دول آمروت و نیز اولین ارباب آن بوده و در ...

ادامه مطلب »