آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dior The ninth Ruling Steward of Gondor

آرشیو برچسب: Dior The ninth Ruling Steward of Gondor

دیور (نهمین کارگزار حاکم بر گوندور)

پدربزرگ دیور، هادور، آخرین کارگزاری بود که از زندگی واقعاً طولانی بهره برد. گوندور، صد و هفده سال تحت فرمان او بود. یعنی که پسرش باراهیر، و نوه‌ی پسری‌اش، دیور هر دو، دیرهنگام به مقام کارگزاری رسیدند و مدت کوتاهی بر سر کار بودند. دیور، آخرین کارگزاری بود که دوره‌ای بی‌مشکل را گذراند و وارث او، دنه‌تور، شکست صلح در ...

ادامه مطلب »