آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دیور (نهمین کارگزار حاکم بر گوندور)

دیور (نهمین کارگزار حاکم بر گوندور)

پدربزرگ دیور، هادور، آخرین کارگزاری بود که از زندگی واقعاً طولانی بهره برد. گوندور، صد و هفده سال تحت فرمان او بود. یعنی که پسرش باراهیر، و نوه‌ی پسری‌اش، دیور هر دو، دیرهنگام به مقام کارگزاری رسیدند و مدت کوتاهی بر سر کار بودند. دیور، آخرین کارگزاری بود که دوره‌ای بی‌مشکل را گذراند و وارث او، دنه‌تور، شکست صلح در حال انتظار و آغاز قرن‌ها جنگ متمادی را دید.

دیور به دلیل آن که تنها کارگزار حاکمی است که مطابق اسناد، وارث مستقیمی به جای نگذاشت قابل توجه است. در جلد دوازدهم تاریخ سرزمین میانه آمده است که دیور، خود فرزندی نداشت و پس از او، پسر خواهرش، ریان در مقام او نشست. به نظر می‌رسد این فرض از ضمیمه‌‌ی ارباب حلقه‌ها منتج شده بود زیرا در آن ضمیمه در مورد کارگزاری گوندور چنین آمده: «…به سان مقام شاهی، موروثی است و از پدر به پسر یا نزدیک‌ترین خویشاوند می‌رسد.» (ضمیمه‌ی الف، پنج پنجم، کارگزاران.) ظاهراً این اصطلاح «نزدیک‌ترین خویشاوند» عمداً برای اشاره‌ی خاص به دیور آمده است.

دیور، بیست و پنج سال عنوان کارگزار را داشت و ظاهراً خواهر زاده/برادرزاده‌اش دنه‌تور اول جانشین وی شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...