خانه - آرشیو برچسب: Dark Power

آرشیو برچسب: Dark Power

نیروی تاریک (نام سائورون)

عنوان معمولی که به طور خاص در گوندور برای وصف سائورون به کار می‌رفت.