خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - نیروی تاریک (نام سائورون)

نیروی تاریک (نام سائورون)

عنوان معمولی که به طور خاص در گوندور برای وصف سائورون به کار می‌رفت.

درباره اله سار