آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dark Land

آرشیو برچسب: Dark Land

سرزمین تاریک (نام قلمرو سائورون در موردور)

نامی که هر از گاه برای اشاره به سرزمین سنگربندی‌شده‌ی سارومان، موردور به کار می‌رفت. در واقع، «سرزمین تاریک» تعبیری احتمالی از نام موردور است. گرچه بدیل آن «سرزمین سیاه» به کرات مورد استفاده بود. حداقل در یکی از نقشه‌های ابتدایی آردا، قاره‌ی جنوبی بزرگی با عنوان «سرزمین تاریک» دیده می‌شود. قاعدتاً منطقه‌ی مذکور نمی‌بایست مورد اشاره قرار می‌گرفت و ...

ادامه مطلب »