خانه - آرشیو برچسب: Curufinwë

آرشیو برچسب: Curufinwë

کوروفینوه (نامی برای فئانور)

به معنی «(فرزندِ) ماهرِ فینوه»، نامی برای الف نولدوری که بیشتر با نام فئانور شناخته می شود.