آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Crossings of Isen

آرشیو برچسب: Crossings of Isen

گذرگاه‌‌های آیزن (گدارهای در مسیر رودخانۀ آیزن)

گذرگاه اصلی رودخانۀ آیزن، که با نام گدارهای آیزن شناخته ‌می‌شود، از آنجا جادۀ شمال-جنوب به شکاف روهان و به شمال منتهی ‌می‌شود. در گذر این مسیر،‌ رودخانه به دو نهر قابل عبور تقسیم شده و جزیره‌‌ای را در بین آنها بوجود می‌آورد. به عنوان تنها ‌‌نقطه‌‌ای که پس از مایل‌‌ها ، یک سپاه می‌تواند از رودخانه عبور کند، گذرگاه‌‌ها ...

ادامه مطلب »