خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - گذرگاه‌‌های آیزن (گدارهای در مسیر رودخانۀ آیزن)

گذرگاه‌‌های آیزن (گدارهای در مسیر رودخانۀ آیزن)

گذرگاه اصلی رودخانۀ آیزن، که با نام گدارهای آیزن شناخته ‌می‌شود، از آنجا جادۀ شمال-جنوب به شکاف روهان و به شمال منتهی ‌می‌شود. در گذر این مسیر،‌ رودخانه به دو نهر قابل عبور تقسیم شده و جزیره‌‌ای را در بین آنها بوجود می‌آورد.

به عنوان تنها ‌‌نقطه‌‌ای که پس از مایل‌‌ها ، یک سپاه می‌تواند از رودخانه عبور کند، گذرگاه‌‌ها برای نیروی دفاعی روهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و استحکامات نظامی برای دفع حملات احتمالی از سمت غرب، در آنجا ساخته شده بود. در حادثه‌‌ای ، حمله‌‌ای نه از سمت غرب بلکه از سمت شمال صورت گرفت. زمانی که سارومان نیروهای خود را به هر دو طرف آیزن فرستاد تا به گذرگاه‌‌ها حمله کنند. در آنجا بود که نبردهای گدارهای آیزن صورت گرفت (که در آن جنگ‌‌ها تئودرد پسر تئودن کشته شد) و نقطۀ آغاز تهاجم سارومان به روهان بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید تیم برتون مشهور، برای اولین کار خود در یک پروژه سینمایی بر روی ...