خانه - آرشیو برچسب: Cirth

آرشیو برچسب: Cirth

کیرت (سیستم نگارش رونی)

لغتی الفی معادل رونی. حروفی که برای حکاکی در سطوح به جای نوشتن با قلم یا قلمو اختراع شد.