خانه - آرشیو برچسب: Caranthir

آرشیو برچسب: Caranthir

کارانتیر (چهارمین پسر فئانور)

چهارمین پسر فئانور که در تارگلیون در شرق بلریاند سکنی گزید. او در حمله پسران فئانور به منه گروت کشته شد.