آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Captains of the West

آرشیو برچسب: Captains of the West

فرماندهان غرب (رهبران آخرین حمله ناامیدانه به موردور)

گندالف، آراگورن، ائومر، ایمراهیل و سایر فرماندهانی که رهبری نیروهای متحدی که به دروازه های موردور در مراحل پایانی جنگ حلقه حمله کرد، بر عهده داشتند.

ادامه مطلب »