آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Captain of the Southern Army

آرشیو برچسب: Captain of the Southern Army

فرمانده سپاه جنوبی (عنوانی نظامی برای ائارنیل)

 پادشاه اوندوهر اندکی پس از رسیدن به سلطنت گوندور دریافت دشمن شمالی قلمرواش، ارابه سواران، با دشمنان قدیمی جنوبی، هارادریم، متحد شده‌اند. برای مقابله با این تهدید دوگانه اوندوهر ارتش گوندور را به دو قسمت تقسیم کرد: سپاه بزرگ‌تری در شمال و سپاه کوچک‌تری در جنوب. سپاه شمالی را خودش رهبری می‌کرد و فرماندهی سپاه جنوبی را به پسر عمویش ...

ادامه مطلب »