آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Calimehtar son of Calmacil

آرشیو برچسب: Calimehtar son of Calmacil

کالیمختار فرزند کالماکیل (برادر کوچک پادشاه رومنداکیل دوم)

شاهزاده ای از خاندان سلطنتی گوندور، پسر کوچک‌تر پادشاه کالماکیل و برادر پادشاه مشهور رومنداکیل دوم. تاثیر مستقیم او در تاریخ ناچیز است و به نام او در تاریخ وقایع دوران خودش اشاره نشده است. اما او میراث جاودانی داشت : نوه‌اش کاستامیر که از نسبش به عنوان زمینه ای برای قیام علیه تاج و تخت گوندور در دوران خونینی ...

ادامه مطلب »