آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Calacirya

آرشیو برچسب: Calacirya

کالاکیریا (گذرگاه نور)

شکافی است که در میان کوه های پلوری ایجاد شده بود تا نور دو درخت بتواند از میان آن بتابد. شهر الفی تیریون در نزدیکی منتهی الیه شرقی آن قرار داشت.

ادامه مطلب »