آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Bird-tamer

آرشیو برچسب: Bird-tamer

رام‌کننده پرندگان (از القابی که سارومان به راداگاست داده بود)

لقب تمسخرآمیزی که سارومان به راداگاست داده است و در حقیقت مفهوم آن نزدیک به معنای نام اصلیش آیوندیل می‌باشد.

ادامه مطلب »