آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Battle of Greenfields

آرشیو برچسب: Battle of Greenfields

نبرد گرینفیلدز (غلبه باندوبارس از نژاد توک ها بر اورک های مهاجم)

این نبرد در سال ۲۷۴۷ دوران سوم در فاردینگ شمالی و منطقه شایر به وقوع پیوست و تنها نبردی بود که قبل از جنگ حلقه در مرزهای شایر درگرفته بود. یک دسته از اورک های مهاجم از ناحیه مونت گرام به دستور رئیس خود گلف ایمبول به داخل شایر نفوذ کردند. آنها مغلوب شدند و گلف ایمبول توسط باندوبارس که ...

ادامه مطلب »