آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Battle of Dagorlad

آرشیو برچسب: Battle of Dagorlad

نبرد داگورلاد (شاخص‌ترین نبرد دوران دوم)

نبرد سرنوشت ساز جنگ «اتحاد آخر» که در آن آخرین جبهۀمتحد بزرگ بین انسان‌ها و الف‌ها به رهبری گیل گالاد و الندیل با افراد سائورن به مقابله پرداختند. این نبرد در یک دشت پهناور و خاک آلود در مقابل دروازه موردور به وقوع پیوست و افراد بسیاری که در این نبرد شرکت کرده بودند در خندق‌های واقع درمرزهای غربی میدان ...

ادامه مطلب »