آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Baran

آرشیو برچسب: Baran

باران (پسر ارشد بئور)

پسر ارشد بئور کهنسال که پس از اعزام پدرش جهت خدمت در نارگوتروند سرپرستی خاندان بئور را به عهده گرفت.

ادامه مطلب »