آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Bar-en-Danwedh

آرشیو برچسب: Bar-en-Danwedh

بار-ان-دانود (خانه خونبها)

این خانه مخفیگاه یکی از دورفهای خُرد تپۀ برهنه سربه نام میم دورف بود که آنرا به تورین و دارو دسته آشوبگرش تسلیم کرد تا زندگیش را نجات دهد.

ادامه مطلب »