آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Balchoth

آرشیو برچسب: Balchoth

بالخوت (دشمنان شرقی بی رحم گوندور)

یکی از نژادهای شرقی تحت سلطه دول گولدور«تپۀ جادو» که در سرزمین‌های شرق جنگل «سیاه‌بیشه» زندگی می‌کردند. آنها دراواخر دوران سوم به گوندور متعرض شدند ولی توسط کیریون و ائورل به عقب رانده شدند.

ادامه مطلب »