آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بالخوت (دشمنان شرقی بی رحم گوندور)

بالخوت (دشمنان شرقی بی رحم گوندور)

یکی از نژادهای شرقی تحت سلطه دول گولدور«تپۀ جادو» که در سرزمین‌های شرق جنگل «سیاه‌بیشه» زندگی می‌کردند. آنها دراواخر دوران سوم به گوندور متعرض شدند ولی توسط کیریون و ائورل به عقب رانده شدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...