آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - راه راست (نامی برای راه راست الف‌ها)

راه راست (نامی برای راه راست الف‌ها)

نامی که بعضی مواقع به راه راست که الف‌ها بوسیله آن از سرزمین میانه به آمان می رفتند، اطلاق ‌می‌شود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین - ترجمه نامه شماره 257

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین – ترجمه نامه شماره ۲۵۷

در این نامه تاریخچه‌ای از خلق رشته‌افسانه تالکین از زبان خود وی بیان شده است