آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - چوگان پادشاهی (نشان سلطنتی دونه‌داین)

چوگان پادشاهی (نشان سلطنتی دونه‌داین)

تاریخ‌ها: چوگان پادشاهی نومه‌نور پس از تأسیس نومه‌نور در سی و دومین سال دوران دوم ساخته شد، و در طی جریان سقوط نومه‌نور در سال ۳۳۱۹ دوران دوم از دست رفت؛ چوگان پادشاهی شمالی آرنور نیز از نومه‌نور ریشه می‌گرفت، احتمالاً در سال ۷۰۰ دوران دوم. و تا دوران چهارم در سرزمین میانه باقی ماند.

نژاد: انسان‌ها

دسته‌بندی: دونه‌داین

فرهنگ: نومه‌نوری‌ها، و بعدها مردم آرنور و نوادگانشان

خانواده: خاندان الروس. هم از طریق شاخۀ سلطنتی و هم از طریق شاخه‌ای که به لردهای آندونیه و بعدها پادشاهان آرنور منتهی شد.

محل استقرار: چوگان پادشاهی نومه‌نور در آرمنه‌لوس نگهداری می‌شد، درحالیکه چوگان پادشاهی شمالی به طور خاص با آنومیناس پیوند داشت.

 

یادداشت‌ها:

می‌دانیم که چوگان سلطنتی که پادشاهان آرنور در دست می‌گرفتند، منشاء گرفته از چوگان منصبی است که لردهای آندونیه در نومه‌نور در دست می‌گرفتند، اما اطلاعات دقیق کمی در مورد اصلیت آن لردها داریم. والاندیل، اولین لرد، در سال ۶۳۰ دوران دوم به دنیا آمد، اما گفته نشده است که او دقیقاً چه زمانی و چگونه خاندان خود را به عنوان لردهای آندونیه به صورت وراثتی تأسیس کرد. بنابراین، تاریخ  سال هفتصد دوران دوم که در اینجا آورده شده است، بر حسب نیاز تا حدی حدس و گمان است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...