آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - سادوک برندی‌باک (دومین پسر ارباب گورمادوک)

سادوک برندی‌باک (دومین پسر ارباب گورمادوک)

گورمادوک دیپ‌دِلوِر از برندی هال سه پسر داشت: مادوک، سادوک و ماروک. بزرگ‌ترین آنها، مادوک، عنوان پدرش را به ارث برد و ارباب باک‌لند شد، و شاخه‌ای از خاندان را به وجود آورد که در نهایت به مریادوک برندی‌باک و نوادگانش منتهی شد. سادوک و ماروک نیز هر دو دودمان‌های خود را پایه‌گذاری کردند: سادوک، نوادگان زیادی از طریق دو پسرش که نام برده نشده‌اند داشت. درحالیکه، دخترش سالویا با خانوادۀ بولگر ازدواج کرد و از خود شاخه‌ای دیگر از خانواده را آغاز کرد.

یادداشت‌ها:

به نظر می‌رسد نام سادوک از واژۀ ولزی Cadog، «مشتاق به نبرد» گرفته شده باشد، هرچند برخی منابع نشان می‌دهند که در عوض از نام Zadoc در کتاب مقدس، (در عبری به معنای «فقط») گرفته شده و به گویش ولزی تغییر یافته است. احتمالاً تالکین این فرم خاص را برای تطبیق با نام سایر اعضای خانواده برندی‌باک، به ویژه مادوک و انواع آن انتخاب کرده است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«سه همسفر» اثر سرینا مالیون

نامزدهای جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۳ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...