آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Sadoc Brandybuck

آرشیو برچسب: Sadoc Brandybuck

سادوک برندی‌باک (دومین پسر ارباب گورمادوک)

گورمادوک دیپ‌دِلوِر از برندی هال سه پسر داشت: مادوک، سادوک و ماروک. بزرگ‌ترین آنها، مادوک، عنوان پدرش را به ارث برد و ارباب باک‌لند شد، و شاخه‌ای از خاندان را به وجود آورد که در نهایت به مریادوک برندی‌باک و نوادگانش منتهی شد. سادوک و ماروک نیز هر دو دودمان‌های خود را پایه‌گذاری کردند: سادوک، نوادگان زیادی از طریق دو ...

ادامه مطلب »