آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رزا بگینز (از وابستگان دور سه مسافر)

رزا بگینز (از وابستگان دور سه مسافر)

دختر پونتو بگینز و میموسا بانسو رزا در نتیجه فامیل دور با فرودو و بیل‌بو بگینز بود. هر چند از هر دو مسن‌تر بود.(او سی و چهار سال زودتر از بیل‌بو به دنیا آمد) او با یک توک ازدواج کرد: هیلدی گریم فرزند چهارم تینز گرونیتوس پیر. شوهر رزا مانند دیگر تینز ها که از پدر ارث می بردند ارث نبرد. اما در نهایت نوه‌اش پالادین که به پالادین دوم تبدیل شد، پدر پره‌گرین از یاران حلقه بود. از طریق خواهر پالادین(اسمرالدا)، رزا نیز مادر مادربزرگ مریادوک برندی‌باک بود. در واقع از چهار هابیتی که شایر را به مقصد ریوندل ترک می کنند فقط سام‌وایز به نحوی به او مربوط نیست.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...