آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - حلقه آب (ننیا، حلقه گالادریل)

حلقه آب (ننیا، حلقه گالادریل)

یکی از سه حلقه ی الفی که از دسترس پلیدی سائورون دور مانده بود و کله بریمبور به تنهایی آن را ساخته بود. این حلقه در الفی به ننیا معروف است و همچنین به علت قرار داشتن یک الماس بر روی آن با نام حلقه سفید نیز شناخته می شد.

در انتها سائورون به الف ها خیانت کرد و حلقه ی یگانه را برای به بند کشیدن دیگر حلقه ها به اراده ی خویش، ساخت. بر طبق افسانه ها هنگامی که کله بریمبور به این عمل سائورون پی برد، به شرق سفر کرد تا مشورت گالادریل را بخواهد. او به کله بریمبور سه حلقه ی الفی باید از دسترس سائورون دور بماند و به دیگر نقاط سرزمین میانه فرستاده شود. کله بریمبور پند گالادریل را پذیرفت و دو حلقه ی آتش و هوا را به پیش شاه گیل-گالاد در لیندون فرستاد و سومین حلقه ی باقی مانده، حلقه ی آب، را به خودِ گالادریل داد و قدرت فنا ناپذیری اش را بر سرزمین لورین گسترد. همچنین گفته می شود کله بریمبور بسیار به گالادریل برای درگذشتن به غرب اصرار کرد، با این وجود که در آن زمان راه غرب بر گالادریل بسته بود.

این وقایع در حدود اواسط دوران دوم اتفاق افتاد و گالادریل حلقه را مخفیانه در بیشه های لورین تا پایان این دوران و دوران بعد، که حدود ۵۰۰۰ سال می شود، نگاه داشت. با نابود شدن حلقه ی یگانه در پایان دوران سوم، حلقه ی آب نیز قدرتش را از دست داد. در پایان گالادریل به خواسته خود، که صادر شدن اجازه ی بازگشت به انتهای غربی جهان بود، رسید و با یک کشتی سفید از بندرگاه های خاکستری روانه ی آنجا شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید یکی از علاقه‌مندی‌های چند سال اخیر بازیگران مری و پی‌پین در ارباب حلقه‌ها، ...