آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رون (سرزمین‌های شرقی سرزمین میانه)

رون (سرزمین‌های شرقی سرزمین میانه)

نام الفی کلمۀ شرق، زمین هایی واقع در قسمت شرقی سرزمین میانه، خانۀ ایسترلینگ ها، مردمان تاریک، الف‌های گم شده، آواری، اومانیار و چهار گروه از خاندان هفتگانۀ دورف‌ها. سه ایستاری، سارومان، آلاتار و پالاندو پا به این سرزمین‌ها گذاشته بودند که فقط سارومان از آنجا بازگشت و جادوگران آبی در آنجا ماندند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...