آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رون (سرزمین‌های شرقی سرزمین میانه)

رون (سرزمین‌های شرقی سرزمین میانه)

نام الفی کلمۀ شرق، زمین هایی واقع در قسمت شرقی سرزمین میانه، خانۀ ایسترلینگ ها، مردمان تاریک، الف‌های گم شده، آواری، اومانیار و چهار گروه از خاندان هفتگانۀ دورف‌ها. سه ایستاری، سارومان، آلاتار و پالاندو پا به این سرزمین‌ها گذاشته بودند که فقط سارومان از آنجا بازگشت و جادوگران آبی در آنجا ماندند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...