آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رون (سرزمین‌های شرقی سرزمین میانه)

رون (سرزمین‌های شرقی سرزمین میانه)

نام الفی کلمۀ شرق، زمین هایی واقع در قسمت شرقی سرزمین میانه، خانۀ ایسترلینگ ها، مردمان تاریک، الف‌های گم شده، آواری، اومانیار و چهار گروه از خاندان هفتگانۀ دورف‌ها. سه ایستاری، سارومان، آلاتار و پالاندو پا به این سرزمین‌ها گذاشته بودند که فقط سارومان از آنجا بازگشت و جادوگران آبی در آنجا ماندند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...