آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Rhûn

آرشیو برچسب: Rhûn

رون (سرزمین‌های شرقی سرزمین میانه)

نام الفی کلمۀ شرق، زمین هایی واقع در قسمت شرقی سرزمین میانه، خانۀ ایسترلینگ ها، مردمان تاریک، الف‌های گم شده، آواری، اومانیار و چهار گروه از خاندان هفتگانۀ دورف‌ها. سه ایستاری، سارومان، آلاتار و پالاندو پا به این سرزمین‌ها گذاشته بودند که فقط سارومان از آنجا بازگشت و جادوگران آبی در آنجا ماندند.

ادامه مطلب »