آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رجینارد توک (بزرگترین پسر آدلارد توک)

رجینارد توک (بزرگترین پسر آدلارد توک)

بزرگترین پسر آدلارد توک، و تقریبا هم‌سن فرودو (یک سال کوچکتر). یکی از نوادگان توک پیر که البته از خط سلسلۀ تاینی فاصلۀ بسیار داشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین - ترجمه نامه شماره 257

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین – ترجمه نامه شماره ۲۵۷

در این نامه تاریخچه‌ای از خلق رشته‌افسانه تالکین از زبان خود وی بیان شده است