آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - تیر سرخ (احضار کردن گوندور)

تیر سرخ (احضار کردن گوندور)

تیری با سر آهنین و نوک سرخ مزین‌شده به پرهای سیاه که نشانۀ نیاز مبرم گوندور به هم‌پیمانان شمالی خود، روهیریم، بوده. منشأ این رسم کاملاً مشخص نیست اما گمان می‌رود هنگامی که کیریون شش پیغام‌رسان برای کمک گرفتن از مردمان شمالی فرستاد، تنها یکی از آن‌ها به نام بوروندیر توانست مأموریت خود را به انجام برساند. او در حین مأموریت توسط تیری از اورک‌های دول گولدور، که پرهای سیاه داشت، زخمی‌شده بود و در همان حال پیغام را به مردمان ائوتئود رساند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...