آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - قلمروهای در تبعید (قلمروهایی که توسط الندیل و پسرانش بنیان نهاده شد)

قلمروهای در تبعید (قلمروهایی که توسط الندیل و پسرانش بنیان نهاده شد)

نام کلی قلمروهایی که در سرزمین میانه، آرنور و گوندور، توسط الندیل و پسرانش پس از جان به در بردن از سقوط نومه‌نور بنا شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...