آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رامدال (پایان دیوار)

رامدال (پایان دیوار)

انتهای دیواره، مجموعه‌ای از تپه‌های کوتاه به طول چند مایل که به سمت غرب آمون ارب ادامه داشت و مشخص کنندۀ انتهای شرقی آندرام، دیواره‌های بلند، بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...