آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رامدال (پایان دیوار)

رامدال (پایان دیوار)

انتهای دیواره، مجموعه‌ای از تپه‌های کوتاه به طول چند مایل که به سمت غرب آمون ارب ادامه داشت و مشخص کنندۀ انتهای شرقی آندرام، دیواره‌های بلند، بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...