آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ramdal

آرشیو برچسب: Ramdal

رامدال (پایان دیوار)

انتهای دیواره، مجموعه‌ای از تپه‌های کوتاه به طول چند مایل که به سمت غرب آمون ارب ادامه داشت و مشخص کنندۀ انتهای شرقی آندرام، دیواره‌های بلند، بود.

ادامه مطلب »