خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پریسکا بگینز (دختر پولو بگینز)

پریسکا بگینز (دختر پولو بگینز)

دختر پولو بگینز، پریسکا در سه نسل از تبار بالبو بگینز بود و بدین ترتیب خویشی دوری با بیل‌بو و فرودو داشت. با ویلی‌بالد بولگر ازدواج کرد ولی در ویرایش‌های اولیه ارباب حلقه‌های فرزندی نداشت. در ویرایش‌های بعدی سه فرزند برای او ذکر شده است: ویلی‌مار، هری‌بالد و نورا.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...