آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Prisca Baggins

آرشیو برچسب: Prisca Baggins

پریسکا بگینز (دختر پولو بگینز)

دختر پولو بگینز، پریسکا در سه نسل از تبار بالبو بگینز بود و بدین ترتیب خویشی دوری با بیل‌بو و فرودو داشت. با ویلی‌بالد بولگر ازدواج کرد ولی در ویرایش‌های اولیه ارباب حلقه‌های فرزندی نداشت. در ویرایش‌های بعدی سه فرزند برای او ذکر شده است: ویلی‌مار، هری‌بالد و نورا.

ادامه مطلب »