خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پریمولا برندی‌باک (مادر فرودو بگینز)

پریمولا برندی‌باک (مادر فرودو بگینز)

مادر فرودو بگینز که همراه همسرش، دروگو بگینز در سانحه‌ای سوار با قایق بر رود برندی‌واین گم شد.