خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پریمولا برندی‌باک (مادر فرودو بگینز)

پریمولا برندی‌باک (مادر فرودو بگینز)

مادر فرودو بگینز که همراه همسرش، دروگو بگینز در سانحه‌ای سوار با قایق بر رود برندی‌واین گم شد.

درباره اله سار