آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پونتو بگینز (بزرگ‌ترین پسر پوسکو بگینز)

پونتو بگینز (بزرگ‌ترین پسر پوسکو بگینز)

بزرگ‌ترین فرزند، در میان سه فرزند پوسکو بگینز و گیلی براون لاک. پونتو، برادر کوچک‌تری به نام پورتو و خواهر کوچک‌تری به نام پئونی داشت. دختری هم به نام انجلیکا بگینز داشت که به اختصار در متن ارباب حلقه‌ها به وی اشاره شده است. غیر عادی نبود که پونتو اولین عضو خانواده‌ی بگینز با چنین نامی نباشد. پدر پدربزرگش، پسر بالبو بگینز نیز پونتو نام داشت و احتمالاً پوسکو پسرش را به یاد جد خانواده، پونتو نام نهاده باشد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...