آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پولو بگینز (پسر پونتو بگینز)

پولو بگینز (پسر پونتو بگینز)

دومین فرزند و تنها پسر پونتو بگینز و میموسا بانس. پولو نیز به نوبه‌ی خود دختر و پسری داشت و به واسطه‌ی ایشان نژاد پرجمعیتی از خانواده‌ی بگینز را شکل داد. گرچه هیچ‌یک از اخلاف وی نقش مهمی در داستان‌های جنگ حلقه ایفا نکردند. بیشتر این فرزندان، از پسرش، پوسکو بگینز بودند. دخترش، پریسکا با خانواده‌ی بولگر ازدواج کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...