آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - پین‌کاپ (دهکده‌ای در فاردینگ جنوبی شایر)

پین‌کاپ (دهکده‌ای در فاردینگ جنوبی شایر)

دهکده‌ی کوچکی در شایر. در کنج شمالی فاردینگ جنوبی، چند مایل پایین‌تر از سنگ سه فاردینگ، در بخش مرتفع شایر که با نام سرزمین گرین هیل می‌شناختند قرار داشت. از قرار معلوم در شیب جنوبی تپه‌های سبز ساخته شده بود و تنها یک راه به آن می‌رسید که ظاهراً از محل اسکان بزرگ‌تر، از لانگ‌باتوم به جنوب راه داشت. خاستگاه نام پین‌کاپ ناشناخته است. به ظن قوی، از (pín cuppe) در انگلیسی قدیمی آمده که به معنی دره‌ی کاج است ولی هیچ اطمینان خاطری از این حدس نیست. «تپه‌ی کاج» هم احتمال دیگری است گرچه به سادگی با این واقعیت که تنها نقشه‌ی شناخته شده از پین‌کاپ، آن را زیر تپه‌های سبز نشان می‌دهد. حدس غریب‌تر این است که نام آن ممکن است با پرنده‌ی رنگارنگی که به آن سهره‌ی جنگلی می‌گویند، پرنده‌ای که انگلو-ساکسن‌ها پینکا (pinca) می‌نامند در ارتباط باشد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...