خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - P - اشباح (موجوداتی زاده‌ی وهم)

اشباح (موجوداتی زاده‌ی وهم)

اشکال یا تصوراتی که به واسطه‌ی جادو خلق می‌شوند تا فرد ناآگاه را به خطا دچار کنند. در سیلماریلیون، سائورون را «استاد سایه‌ها و اشباح» خوانده‌اند (کوئنتا سیلماریلیون ۱۸) و چند بار برای به دام انداختن دشمنانش از اشباح بهره می‌گیرد. با استفاده از شبحی، گروه یاغی باراهیر را یافت و از بین بود. اشباح در اسارت نه شبح حلقه نیز نقش داشتند. اگرچه سائورون قدرت عظیمی برای خلق اشباح داشت خلق اشباح تنها منحصر به وی نبود: سارومان نیز می‌توانست اشباحی با اشکال متفاوت تولید کند. مثلاً در حاشیه‌ی جنگل فنگورن، آراگورن و همراهانش چند لحظه پیرمرد اسرارآمیزی را ملاقات کردند که ظاهراً باید شبحی فرستاده از جانب سارومان باشد.

درباره اله سار